K. Nyholm Logo

Rabatklipning - klipning af rabatter

Rabatklipning - Professionelt udstyr til at klippe rabatter og grøftekanter

Alt for højt grønt græs og ukontrolleret vildt voksende beplantning i midterrabatterne, langs cykelstier, på parkeringspladser og langs vejkanter, kan give store gener i oversigtsforholdene for både cyklister, gående og bilisterne, og det skaber dårlige trafikale forhold, da udsynet kan være mærkbart nedsat.

Alt det grønne livgivende græs rundt omkring vokser hurtigt  gennem hele vores skønne solskinsrige og dejlige varme sommer, og skal derfor klippes og vedligeholdes ofte langs de mange tusind kilometer veje og mange cykelstier, hvor folk færdes.

 

Rabatklipning sikrer gode trafikale forhold

Grønne arealer er altid utrolig smukke, men breder de sig for meget, kan der opstå farlige situationer, som følge af de høje græsser/planter der vælter ud på vejene og cykelstierne. Det er ydermere vigtigt at sikre, at høje græsser og planter ikke forringer oversigten langs vejene både i forbindelse med rastepladser, vejkryds og sving. Der ligger ofte mere arbejde i det, end de fleste lige umiddelbart tænker over, for hvad med færdselstavler? De skal også friholdes for græs og planter, så de til enhver tid er synlige for billisterne.

I K. Nyholm arbejder vi med rabatklipning af mange slags forskellige flotte grønne arealer, ved at klippe græsset i rabatter og grøftekanter hyppigt, så det ikke er til gene for forbipasserende.

Meterhøjt grønt græs og store mængder af ukontrolleret vildt voksende ukrudt og beplantninger i rabatter, vejkanter og grøftekanter og især langs skolevejene, gør det samtidigt virkelig usikkert for både børn og voksne at færdes langs uklippede grøftekanter langs vejene, uanset om man er gående eller cyklist. 

Klippede og velholdte grøftekanter har yderligere den funktion, at sikre afledning af vandet fra vejene og vejkanterne således, at der hverken står vand på eller langs vejen.

Skarpe priser på rabatklipning

Med vores gode priser på rabatklipning sørger vi for, at du har flotte vedligeholdte rabatter og pæne grøftekanter.

K. Nyholm er specialister i at sørge for velordnede rabat- og grøftekant forhold med rabatklipning til konkurrencedygtige skarpe priser, og vi sørger for at udføre løbende vedligeholdelse af rabatter og grøftekanter. Vi er kendt for, at vores professionelle klipning af rabatter og grøftekanter, er i en høj kvalitet.

Vi klipper også det græs der kræver store og professionelle klippemaskiner. Det er muligt for os, at klippe selv de dybeste grøfter og værste skrænter, så oversigtforholdene er optimale.

Vi står klar til at hjælpe dig, så kontakt os for at høre, hvilke opgaver vi kan løse for dig.

Få et uforpligtende tilbud

Vi svarer indenfor 24timer