Snerydning og saltning

Kontakt os

Saltning kan holde veje og fortove åbne og tilgængelige om vinteren

Færdes sikkert om vinteren

Vinteren kan være en smuk tid på året, men den kan også være en udfordring, når det kommer til at holde din ejendom sikker og tilgængelig. Snerydning og saltning er to vigtige opgaver, der kan hjælpe med at forhindre ulykker og holde din indkørsel, fortov og trapper fri for sne og is.

Snerydning og saltning

Sikre fortove og veje

Sådan holder du din ejendom sikker om vinteren

Snerydning

Det er vigtigt at rydde sne så hurtigt som muligt efter et snefald. Sne kan være tung og glat, og det kan være farligt at gå eller køre på.

Saltning

Saltning kan hjælpe med at forhindre, at sne og is dannes på din ejendom. Salt sænker frysepunktet for vand, og det kan derfor forhindre, at vandet fryser til is og sikkerheden bevares.

Brug det rigtige salt

Vi salter kun de områder, der er nødvendige for at forhindre glatføre. og bruger det rigtige salt. Salt, der er beregnet til snerydning.

Vinteraftale

Få en fast aftale om vinteren, vi sørger for løbende snedrydning af de ønskede arealer. Kontakt os og høre mere om en fast pris

Vær forsigtig, når du rydder sne og salter

Salt kan være skadeligt for planter og miljøet.

Ved at bruge salt sparsomt og kun på de nødvendige områder kan man hjælpe med at beskytte miljøet. Sne kan blokere indkørsler, fortove og trapper, hvilket gør det vanskeligt at komme ind og ud af bygninger. Fjernelse af sne kan hjælpe med at sikre, at folk kan komme til og fra deres hjem, arbejdspladser og andre vigtige steder.

Ude efter en pris på snerydning og saltning? - Indhent et godt tilbud på have- og anlægsarbejde

Snedækkede fortove og indkørsler kan gøre det vanskeligt for personer med handicap og ældre at komme rundt. Fjernelse af sne kan hjælpe med at sikre, at alle kan bevæge sig sikkert og uafhængigt.

Snedækkede fortove og veje

Inspiration

Ulykker og skader

snerydning og saltning K. Nyholm Gartner (1)-min

Sne og is kan være glatte og farlige at gå eller køre på. Fjernelse af sne og saltning kan hjælpe med at forhindre ulykker og skader.

Snefald

snerydning og saltning K. Nyholm Gartner (1)-min

Det er bedre at fjerne sne og salte tidligt efter et snefald, før sneen bliver hård og tung.

Miljøvenligt

snerydning og saltning K. Nyholm Gartner (2)-min

Saltning af veje og fortove er en effektiv metode til at forhindre glatføre og sikre sikkerheden i vintermånederne. Men saltning kan også have negative konsekvenser for miljøet.

Økonomi

snerydning

Saltning kan være en mere omkostningseffektiv løsning end andre metoder til at forhindre glatføre, f.eks. grusning.

Læs mere om hvad vi kan tilbyde

Vedligeholdelse af grønne områder

Vedligeholdelse

Rensning af tagrender

Slip for selv at ​rense dine tagrender ​og lad os gøre arbejdet K. Nyholm tilbyder ​rensning af tagrender ​i Nordsjælland, Birkerød og omegn. Vi udfører

Læs mere »
Stubfræsning K. Nyholm
Vedligeholdelse

Stubfræsning

Stubfræsning/Rodfræsning af stubbe Har du stubbe der skal fræses? Har du fået fældet træer og mangler nu at få stubfræsning, så rødderne og stubben kommer

Læs mere »
Vedligeholdelse

Træfældning

Træfældning og beskæring af træer Har I træer, der skal fældes eller beskæres, så kan vi hjælpe. Står der træer i vejen, så du ikke

Læs mere »

Få et uforpligtende tilbud

Vi svarer indenfor 24 timer på hverdage